top of page

Tarihimiz

İnsanlık tarihi, binlerce yıl öncesine dayanan karmaşık ve zengin bir geçmişe sahiptir. Bu uzun yolculuk, insanların evrimi, medeniyetlerin yükselişi, büyük keşifler, savaşlar, bilimsel ve kültürel devrimler gibi bir dizi olayı içerir. İnsanlık tarihi, zaman içinde meydana gelen olaylar ve evrim süreciyle birlikte şekillenmiş, dünya üzerindeki farklı toplulukların etkileşimiyle zenginleşmiştir.

İnsanlık tarihine dair en erken izler, Homo sapiens'in Afrika kıtasında ortaya çıkmasıyla başlar. Bu, yaklaşık olarak 200.000 yıl öncesine dayanmaktadır. İlk insan toplulukları, avcılık ve toplayıcılıkla geçen bir hayat sürmüş, basit araçlar ve silahlar kullanarak doğayla mücadele etmiştir.

Tarım devrimi, insanlık tarihindeki önemli bir kilometre taşıdır ve M.Ö. 10.000 civarında başlamıştır. Tarımın keşfiyle insanlar, yerleşik yaşama geçerek toprakları ekerek ve hayvanları evcilleştirerek daha yerleşik bir hayata adapte olmuşlardır. Bu, büyük uygarlıkların ortaya çıkmasına ve toplumların kompleksleşmesine yol açmıştır.

Antik Yunan ve Roma medeniyetleri, batı dünyasının temelini oluşturmuş büyük uygarlıklardır. Felsefe, sanat, mimari, politika ve bilimde önemli gelişmeler yaşanmış, demokrasi kavramı bu dönemde doğmuştur. Ancak, Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle Orta Çağ başlamış ve Avrupa'da feodal sistem güç kazanmıştır.

Orta Çağ'dan çıkış, Rönesans ile gerçekleşmiştir. Bu dönemde sanat, bilim ve kültürde büyük bir canlanma yaşanmış, coğrafi keşiflerle yeni topraklar keşfedilmiştir. 15. ve 16. yüzyıllarda başlayan bu dönem, modern dünyanın temellerini atmıştır.

Sanayi Devrimi, 18. ve 19. yüzyıllarda endüstriyel üretimin artmasıyla ortaya çıkan bir dönemdir. Bu dönemde, teknolojik ilerlemeler, ulaşım ve iletişimdeki gelişmeler dünyayı kökten değiştirmiştir. Aynı zamanda, bu süre zarfında ulusal devletlerin güçlenmesi ve kolonileşme süreçleri etkili olmuştur.

Kronolojik tarih

Öne çıkan bütün devletler

 1. Sümer Medeniyeti (M.Ö. 4500 - M.Ö. 1900): Mezopotamya'da, özellikle bugünkü Irak'ın güney bölgesinde yerleşmiş olan Sümerler, yazının icadı gibi önemli gelişmelerle bilinir.

 2. Mısır Medeniyeti (M.Ö. 3100 - M.Ö. 30): Nil Nehri çevresinde gelişen Mısır medeniyeti, piramitler, hiyeroglif yazısı ve gelişmiş tarım teknikleriyle tanınır.

 3. Akkad İmparatorluğu (M.Ö. 2334 - M.Ö. 2154): Mezopotamya'da, Sümerlerin ardından gelen Akkad İmparatorluğu, ilk büyük imparatorluklardan biridir.

 4. Babil İmparatorluğu (M.Ö. 1894 - M.Ö. 539): Mezopotamya'da Babil, ünlü hükümdar Hammurabi tarafından yönetilen bir imparatorluktu.

 5. Hitit İmparatorluğu (M.Ö. 1600 - M.Ö. 1178): Anadolu'da (bugünkü Türkiye) kurulan Hitit İmparatorluğu, Orta Doğu'daki önemli güçlerden biriydi.

 6. Asur İmparatorluğu (M.Ö. 24. yüzyıl - M.Ö. 612): Mezopotamya'da, Babillilerle birlikte Asurlular da büyük bir etki bırakan bir imparatorluk kurdu.

 7. Antik Yunan (M.Ö. 8. yüzyıl - M.Ö. 146): Demokrasinin doğduğu, felsefi düşüncenin geliştiği ve sanatın zirveye ulaştığı bir dönemdir.

 8. Antik Roma (M.Ö. 753 - M.S. 476): Roma İmparatorluğu, Batı medeniyetinin temelini oluşturan önemli bir güçtü.

 9. Çin Hanedanları (M.Ö. 207 - M.S. 220): Çin'de bir dizi hanedan, özellikle Han Hanedanı, Çin medeniyetinin gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur.

 10. Orta Çağ İslam Medeniyeti (7. - 13. yüzyıl): İslam dünyası, bilim, matematik, tıp ve sanat alanlarında büyük gelişmelere imza atmıştır.

 11. Orta Çağ Avrupa (5. - 15. yüzyıl): Feodal sistemle şekillenen bu dönemde, Avrupa'da krallıklar ve soylu sınıfların hakim olduğu bir yapı oluştu.

 12. Osmanlı İmparatorluğu (1299 - 1922): Osmanlılar, Orta Doğu, Anadolu, Balkanlar ve Kuzey Afrika'da uzun süre hüküm süren büyük bir imparatorluktur.

 13. Rönesans (14. - 17. yüzyıl): Avrupa'da sanat, bilim ve kültürdeki büyük canlanma dönemidir.

 14. Amerika'nın Keşfi ve Kolonyal Dönem (15. - 18. yüzyıl): Christopher Columbus'un Amerika'ya varışıyla başlayan dönemde, Avrupa'nın Yeni Dünya'ya keşfi gerçekleşti.

 15. Sanayi Devrimi (18. - 19. yüzyıl): Endüstriyel üretimdeki büyük değişimlerle karakterize edilen bir dönemdir.

 16. 20. Yüzyıl (1900 - 2000): İki dünya savaşı, soğuk savaş, teknolojik devrimler ve küreselleşme bu dönemi şekillendiren önemli olaylardır.

Milattan öncesi

Milattan öncesi öne çıkan devletler

 1. Mısır Firavunlukları (M.Ö. 31. yüzyıl - M.Ö. 332): Eski Mısır, Nil Nehri çevresinde bir dizi firavunluk dönemi geçirdi.

 2. Sümer Şehir Devletleri (M.Ö. 31. yüzyıl - M.Ö. 24. yüzyıl): Mezopotamya'da, Sümerlerin yerleştiği şehir devletleri, dünyanın en eski devletleri arasında sayılır.

 3. Akkad İmparatorluğu (M.Ö. 2334 - M.Ö. 2154): Sümerlerin ardından Mezopotamya'da yükselen Akkad İmparatorluğu, Sargon tarafından kuruldu.

 4. Babil İmparatorluğu (M.Ö. 1894 - M.Ö. 539): Babil, Hamurabi'nin hükümdarlığı döneminde büyük bir imparatorluk oldu.

 5. Hitit İmparatorluğu (M.Ö. 1600 - M.Ö. 1178): Anadolu'da kurulan Hitit İmparatorluğu, Orta Doğu'nun en büyük güçlerinden biriydi.

 6. Asur İmparatorluğu (M.Ö. 24. yüzyıl - M.Ö. 612): Mezopotamya'da büyük bir etki bırakan Asur İmparatorluğu, güçlü ordusu ve imparatorluk yönetimiyle bilinir.

 7. Antik Çin Hanedanları (M.Ö. 207 - M.S. 220): Çin'de, Shang, Zhou, Qin ve Han hanedanları gibi bir dizi eski hanedan hüküm sürdü.

 8. Pers İmparatorluğu (M.Ö. 550 - M.Ö. 330): İran'da kurulan Pers İmparatorluğu, Büyük Kiros tarafından kuruldu ve Darius'un liderliğinde genişledi.

 9. Yunan Şehir Devletleri (M.Ö. 8. - 4. yüzyıl): Antik Yunan, bir dizi şehir devleti (Polis) olarak bilinir, örneğin Atina, Spartalılar ve Korint.

 10. Roma Krallığı ve Roma Cumhuriyeti (M.Ö. 753 - M.Ö. 27): Roma, efsanevi bir kuruluşu olan Roma Krallığı ile başladı ve ardından Roma Cumhuriyeti dönemine geçti.

 11. Maurya İmparatorluğu (M.Ö. 322 - M.Ö. 185): Hindistan'da Chandragupta Maurya tarafından kurulan bu imparatorluk, Asoka döneminde zirveye ulaştı.

 12. Güney Amerika Uygarlıkları (M.Ö. 2000 - M.Ö. 1500): Olmekler, Toltekler, Maya ve Aztek uygarlıkları gibi çeşitli medeniyetler Orta Amerika ve Güney Amerika'da ortaya çıktı.

bottom of page